Angular CRUD Example with Local Storage - Users component - Local, Users Service - #7

Tự học Angular: Simple CRUD | Users component - Local, User service - #7

Ở bài viết này, mình sẽ tiến hành tạo các service để sử dụng trong ứng dụng nha. Cụ thể là mình sẽ có Local Storage Service và Users Service.

Chức năng:

  • Local Storage Service: Quản lý các hành động tương tác với LocalStorage.
  • Users Service: Quản lý các hành động tương tác với User như thêm, sửa, xóa, ....

Nội dung trong bài viết này:

  • Tạo Users Service.
  • Tạo Local Storage Service.
Video tham khảo:


Nếu bạn gặp vấn đề gì thì đừng ngần ngại comment phía bên dưới bài viết để mình cũng nhau thảo luận nhé.

Ngoài ra, bạn có thể xem bài viết về Angular CRUD hoàn chỉnh ở tại đây.

Chúc các bạn thành công!

No comments:

Powered by Blogger.