Angular CRUD Example with Local Storage - Users component - Tạo UI - #6

Tự học Angular: Simple CRUD | Users component - Tạo UI - #6

Ở bài viết này, mình sẽ tạo UI đơn giản cho users component như render list user, các nút nhấn.

Các bước thực hiện trong bài này:

  • Tạo Userlist component (bài trước đã có tạo và cấu hình route).
  • Thêm navbar, footer cho ứng dụng.
  • Tạo bảng danh sách hiển thị thông tin user.

Video tham khảo:


Nếu bạn gặp vấn đề gì thì đừng ngần ngại comment phía bên dưới bài viết để mình cũng nhau thảo luận nhé.

Ngoài ra, bạn có thể xem bài viết về Angular CRUD hoàn chỉnh ở tại đây.

Chúc các bạn thành công!

No comments:

Powered by Blogger.