Angular CRUD Example with Local Storage - Cấu hình route - #4

Tự học Angular: Simple CRUD | Cấu hình route - #4

Ở bài viết này, mình sẽ cấu hình route cho dự án. 

Bước này sẽ cấu hình route cơ bản cho dự án, trong suốt quá trình thực hiện chuỗi series này sẽ cập nhật liên tục để phù hợp với dự án. 

Video tham khảo:Nếu bạn gặp vấn đề gì thì đừng ngần ngại comment phía bên dưới bài viết để mình cũng nhau thảo luận nhé.

Ngoài ra, bạn có thể xem bài viết về Angular CRUD hoàn chỉnh ở tại đây.

Chúc các bạn thành công! 

No comments:

Powered by Blogger.