Angular CRUD Example with Local Storage - Users component - Add new user - phần 1 - #8

Tự học Angular: Simple CRUD | Users component - Add new user - phần 1 - #8

Ở bài viết này, mình sẽ tiến hành tạo service thêm mới user cho ứng dụng.

Chức năng: 

  • Thêm mới user.
  • Kiểm tra đã tồn tại user đó hay chưa.
  • Cập nhật lên Local Storage.

Video tham khảo:


Nếu bạn gặp vấn đề gì thì đừng ngần ngại comment phía bên dưới bài viết để mình cũng nhau thảo luận nhé.

Ngoài ra, bạn có thể xem bài viết về Angular CRUD hoàn chỉnh ở tại đây.

Chúc các bạn thành công!

No comments:

Powered by Blogger.