Angular CRUD Example with Local Storage - Users component - Add new user - phần 2 - #9

Tự học Angular: Simple CRUD | Users component - Add new user - phần 2 - #9

Trong bài viết trước, chúng ta đã tạo xong chức năng thêm một user mới và hiển thị lên màn hình. Tuy nhiên, ta chỉ test chức năng chứ chưa làm hoàn chỉnh. Vì vậy, ở bài viết này chúng ta sẽ tách riêng ra một component để quản lý việc thêm user mới nhé.

Nội dung:

  • Tạo add user component.
  • Tạo UI.

Video tham khảo:


Nếu bạn gặp vấn đề gì thì đừng ngần ngại comment phía bên dưới bài viết để mình cũng nhau thảo luận nhé.

Ngoài ra, bạn có thể xem bài viết về Angular CRUD hoàn chỉnh ở tại đây.

Chúc các bạn thành công!

No comments:

Powered by Blogger.