Angular CRUD Example with Local Storage - Tạo dự án - #2

Tự học Angular: Simple CRUD | Tạo dự án - #2

Ở bài viết này, mình tiến hành tạo dự án.

Mình sẽ follow theo các bước dưới đây nha: 

  • Install Angular CLI.
  • Khởi tạo dự án.

Bước 1: Install Angular CLI ( nếu chưa ).

Có nhiều cách để khởi tạo một dự án bằng Angular và trong bài viết này mình sẽ sử dụng Angular CLI để khởi tạo dự án. Bạn nào đã cài Angular CLI trước đó thì không cần làm theo bước này nha.

Đầu tiên cách bạn mở terminal lên và nhập lệnh này vào nha:  
    Lệnh: npm install -g @angular/cli

    
Sau khi cài xong các bạn gõ trên terminal lệnh sau để kiểm tra:
    Lệnh: ng v


Bước 2: Khởi tạo dự án

Sau khi cài Angular CLI thì mình sẽ tiếp tục sử dụng terminal để khởi tạo dự án.
Mở terminal tại thư mục bạn muốn lưu dự án.
Cấu trúc lệnh tạo dự án như sau:
    Lệnh: ng new <tên dự án>
    Ví dụ: ng new angular_crud
Sau khi chạy lệnh thì màn hình sẽ hiển thị như hình:


Dự án này mình có sử dụng Angular routing nên bước này mình nhấn yes nha.
Chọn stylesheet format (bạn sử dụng loại nào thì chọn loại đó nha): SCSS. 

 Đợi một thời gian sẽ xuất hiện màn hình như thế này là được nha:


Video tham khảo:


Nếu bạn gặp vấn đề gì thì đừng ngần ngại comment phía bên dưới bài viết để mình cũng nhau thảo luận nhé.

Ngoài ra, bạn có thể xem bài viết về Angular CRUD hoàn chỉnh ở tại đây.

Chúc các bạn thực hiện thành công! 😁

No comments:

Powered by Blogger.