Angular CRUD Example with Local Storage - Users component - Cấu hình route - #5

Tự học Angular: Simple CRUD | Users component - Cấu hình route - #5

Ở bài viết này, mình sẽ cấu hình route cho riêng module Users. Bằng cách này sẽ lazy loading được các module chưa cần render khi khởi động ứng dụng.

Các bước thực hiện trong nội dung này:

  • Tạo Users component.
  • Tạo Users module.
  • Cấu hình route trong Users module.
  • Thêm cấu hình route trong app routing.

Video tham khảo:


Nếu bạn gặp vấn đề gì thì đừng ngần ngại comment phía bên dưới bài viết để mình cũng nhau thảo luận nhé.

Ngoài ra, bạn có thể xem bài viết về Angular CRUD hoàn chỉnh ở tại đây.

Chúc các bạn thành công!

No comments:

Powered by Blogger.