Angular CRUD Example with Local Storage - Giới thiệu - #1

Tự học Angular: Simple CRUD | Giới thiệu - #1

Ở bài viết này, mình sẽ giới thiệu sơ qua về nội dung của chuỗi series Tự học Angular với simple project CRUD with LocalStorage.

Nội dung: 

  • Giới thiệu về dự án.
  • Chức năng: Thêm, sửa, xóa, đăng nhập, đăng ký, quản lý danh sách người dùng.
Video tham khảo:


Nếu bạn gặp vấn đề gì thì đừng ngần ngại comment phía bên dưới bài viết để mình cũng nhau thảo luận nhé.

Ngoài ra, bạn có thể xem bài viết về Angular CRUD hoàn chỉnh ở tại đây.

Chúc các bạn thực hiện thành công! 😁

No comments:

Powered by Blogger.