Angular CRUD Example with Local Storage - Account component - Login Guard - phần 1 - #14

Tự học Angular: Simple CRUD | Account component - Login Guard - phần 1 - #14

Ở bài viết này, mình sẽ tiến hành tạo login guard nha. Chức năng của nó đơn giản là ngăn chặn người dùng truy cập trực tiếp vào ứng dụng mà không login bằng account đã đăng ký trước. 

Nội dung:

  • Thêm route cho account component.
  • Tạo login guard component.
  • Test chức năng của login guard.
Video tham khảo:

Nếu bạn gặp vấn đề gì thì đừng ngần ngại comment phía bên dưới bài viết để mình cũng nhau thảo luận nhé.

Ngoài ra, bạn có thể xem bài viết về Angular CRUD hoàn chỉnh ở tại đây.

Chúc các bạn thành công!

No comments:

Powered by Blogger.