Angular CRUD Example with Local Storage - Users component - Update user - #12

Tự học Angular: Simple CRUD | Users component - Update user - #12

Ở bài viết này, mình sẽ tiến hành thêm phần update user vào ứng dụng nha. Chúng ta sẽ tách riêng phần update user ra một component riêng giống như add new user vậy. Đồng thời thêm một hàm updaate user trong user service nha.

Lưu ý: Các bạn nên xem từng bài viết để không bỏ lỡ những cái mà mình bổ sung trong quá trình thực hiện dự án này nha. Cảm ơn mọi người nhiều.

Nội dung:

  • Tạo update user component.
  • Thêm routing cho update user trong user module.
  • Thêm UI cho update user.

Video tham khảo:

Nếu bạn gặp vấn đề gì thì đừng ngần ngại comment phía bên dưới bài viết để mình cũng nhau thảo luận nhé.

Ngoài ra, bạn có thể xem bài viết về Angular CRUD hoàn chỉnh ở tại đây.

Chúc các bạn thành công!

No comments:

Powered by Blogger.