Angular CRUD Example with Local Storage - Account component - Cấu hình route - #13

Tự học Angular: Simple CRUD | Account component - Cấu hình route - #13

Vậy là sau những bài viết trước, cơ bản là mình là thực hiện xong phần quản lý users có đầy đủ các chức năng CRUD cơ bản thao tác với nơi lưu trữ là Local Storage.

Phần này sẽ là phần mình sẽ sử dụng những thông tin user đó để login, logout khỏi ứng dụng. Mục đích là thêm tính năng cho ứng dụng có thể login vào bằng tài khoản đã tạo trước đó.

Nội dung:

  • Tạo Account component.
  • Cấu hình route cho account module.
  • Thêm route cho app module.
Video tham khảo:

Nếu bạn gặp vấn đề gì thì đừng ngần ngại comment phía bên dưới bài viết để mình cũng nhau thảo luận nhé.

Ngoài ra, bạn có thể xem bài viết về Angular CRUD hoàn chỉnh ở tại đây.

Chúc các bạn thành công!

No comments:

Powered by Blogger.