Angular CRUD Example with Local Storage - Users component - Delete user- #11

Tự học Angular: Simple CRUD | Users component - Delete user - #11

Ở bài viết này, mình sẽ tiến hành tạo delete user bằng cách thêm delete service nha. Khi người dùng nhấn vào nút delete thì được thông báo là có xác nhận xóa hay không. Ứng dụng sẽ thực hiện theo đúng với lệnh mà người dùng nhấn vào.

Nội dung:

  • Thêm delete serivice.
  • Thêm chức năng delete vào nút nhấn.

Video tham khảo:


Nếu bạn gặp vấn đề gì thì đừng ngần ngại comment phía bên dưới bài viết để mình cũng nhau thảo luận nhé.

Ngoài ra, bạn có thể xem bài viết về Angular CRUD hoàn chỉnh ở tại đây.

Chúc các bạn thành công!

No comments:

Powered by Blogger.