Angular CRUD Example with Local Storage - Account component - Login - #16

Tự học Angular: Simple CRUD | Account component - Login - #16

Ở bài viết này, mình sẽ tạo Login component để quản lý hành động login của user nha. Login component sẽ chứa UI và các tác vụ liên quan đến login. Đồng thời sẽ thêm những hàm hỗ trợ trong service nha.

Nội dụng:

  • Tạo login component.
  • Tạo hàm quản lý login trong User Service.
  • Thêm nút logout vào giao diện.

Video tham khảo:

Nếu bạn gặp vấn đề gì thì đừng ngần ngại comment phía bên dưới bài viết để mình cũng nhau thảo luận nhé.

Ngoài ra, bạn có thể xem bài viết về Angular CRUD hoàn chỉnh ở tại đây.

Chúc các bạn thành công!

No comments:

Powered by Blogger.