Angular CRUD Example with Local Storage - Account component - Login Guard - phần 2 - #15

Tự học Angular: Simple CRUD | Account component - Login Guard - phần 2 - #15

Ở bài viết này, mình sẽ tiếp tục cấu hình cho login guard nha. Thay vì ở bài viết trước, chúng ta chỉ set mặc định là được phép hay không được phép vào ứng dụng thì ở bài viết này chúng ta sẽ trực tiếp kiểm tra xem là đã login vào ứng dụng hay chưa. Nếu đã login vào thì sẽ lưu thông tin lại và tiếp tục cho vào ứng dụng ở lần sau và ngược lại thì quay lại trang login. Trang login mình sẽ làm sau khi cấu hình xong login guard nha.

Nội dung:

  • Thêm chức năng kiểm tra trước khi vào ứng dụng.
  • Thêm curent user vào User Service để quản lý.

Video tham khảo:

Nếu bạn gặp vấn đề gì thì đừng ngần ngại comment phía bên dưới bài viết để mình cũng nhau thảo luận nhé.

Ngoài ra, bạn có thể xem bài viết về Angular CRUD hoàn chỉnh ở tại đây.

Chúc các bạn thành công!

No comments:

Powered by Blogger.