Angular CRUD Example with Local Storage - Users component - Validators - #10

Tự học Angular: Simple CRUD | Users component - Validators - #10

Ở bài viết này, mình sẽ tiến hành thêm Validators đơn giản cho form add new user nha. Có nhiều cách để thực hiện Validate một form và ở trong bài viết này mình sẽ dùng Reactive Form nha.

Nội dung:

  • Thêm UI validators.
  • Thêm Validators vào form.

Video tham khảo:


Nếu bạn gặp vấn đề gì thì đừng ngần ngại comment phía bên dưới bài viết để mình cũng nhau thảo luận nhé.

Ngoài ra, bạn có thể xem bài viết về Angular CRUD hoàn chỉnh ở tại đây.

Chúc các bạn thành công!

No comments:

Powered by Blogger.